Vlakken van papier

Geschreven door Administrator | Woensdag, 18 December 2013 08:36

Het vlakken van papieren archiefmateriaal

Art Conservation verzorgt voor diverse gemeentelijke instellingen conserverings- en restauratie projecten. Dit varieert van museale collecties tot archiefcollecties. In deze case behandelen wij een conserveringsproject waar diverse onderdelen ontzuurd en aangevezeld  zijn. Het gaat hier om circa 125 strekkende meter aan materiaal dat behandeld moest worden.

 

De inhoud van het archief betrof hoofdzakelijk houthoudend papier, daterend van na 1935. Dit materiaal is ontzuurd volgens de Neschen 900 methode. Daar dit een natte ontzuringsmethode is, moet dit materiaal nadien gevlakt worden. De vellen papier worden in kleine stapeltjes tussen kartonnen gelegd en vervolgens geperst in de slagpers.

Binnen dit archief bevond zich ook een klein deelarchief van voor 1850. Hier is een klein deel van dit archief o.a. met fytaat behandeld (een behandeling tegen inktvraat), ontzuurd en aangevezeld. Niet al het materiaal is aangevezeld omdat wij vinden dat het papieroppervlak van aangevezeld materiaal wezenlijk anders toont dan papier wat alleen nat behandeld is.

Enkele bladen zijn slechts lokaal behandeld aan de schades. Deze behandeling wordt steeds uitgevoerd met Japans papier en zetmeellijm. Hier ging het hoofdzakelijk om kleine mechanische schades zoals scheuren en verzwakte hoeken.