Restauratie van het plafondschilderij van de Groene kamer in het Museum Vlaardingen

Geschreven door Manager | Donderdag, 14 Januari 2016 09:14

 

Het plafond schilderij vormt een onderdeel van de 18e eeuws interieur van de Groene kamer in het Museum Vlaardingen.

Het doek is opgespannen op een houten spanraam. Het doek is in het verleden gedoubleerd met was/hars mengsel.

Over het gehele oppervlak bevonden zich storende witte vlekken van diverse grootte en vormen. De witte vlekken bevonden zich op het oppervlak van de schildering en zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een chemische reactie van de pigmenten en het bindmiddel die bij de laatste restauratie toegepast zijn. Vanwege de witte waas op het oppervlak van de verflaag waren de oude retouches en overschilderingen niet of nauwelijks zichtbaar. Pas tijdens de behandeling (restauratie) zijn veel oude verkleurde retouches en overschilderingen tevoorschijn gekomen. In het midden van de schildering bevindt zich een zone van ca. één meter breed, waar de verflaag zeer ernstig beschadigd is. Er bevinden zich veel kleine lacunes die zijn in het verleden overgeschilderd zonder dat ze opgevuld zijn. Op de grotere beschadigingen bevinden zich oude stopsels.


Storende witte vlekken


Na het opbouwen van de steiger zijn alle losse verffragmenten ter bescherming gefixeerd met Japans papier. Het doek is opgerold om een stevige kartonnen koker met de Tyvek folie als tussenlaag en verplaatst naar het atelier van Art Conservation. Na het uitrollen van de plafondschildering zijn de randen verstevigd met een linnen doek (striplining) en het schilderij is opgespannen op een provisorische aluminium spieraam.


De randen zijn verstevigd met een nieuw doek en het schilderij is opgespannen op een aluminium spieraam.

De facing van Japans papier aan de voorkant is verwijderd en de losse verffragmenten zijn geconsolideerd. De vernis is samen met de witte vlekken verwijderd.

De verkleurde oude retouches en overschilderingen zijn zodanig hard geworden, dat het niet gelukt is om deze in zijn geheel te verwijderen. Alleen een aantal kleinere retouches zijn (dan wel gedeeltelijk) verwijderd. De rest van de overschilderingen is geretoucheerd in de kleuren van de originele verf.

 

 

en tegelijk van de witte vlekken

Verwijderen van vergeeld vernis


 

Oude lacunes in het midden van het schilderij

Oude retouches

Na de reiniging zijn alle lacunes opgevuld. Na het aanbrengen van de vullingen is er een laag tussenvernis opgebracht. Vervolgens zijn alle beschadigingen geretoucheerd. Na de behandeling is het schilderij gevernist.

Na de behandeling is het schilderij opnieuw opgerold en teruggebracht naar het museum. Daar is het doek weer opgespannen op het originele spanraam en bevestigd aan het plafond.

 

Nieuwe vullingen

Na restauratie 

  

 

 

 

 Het plafond schilderij vormt een onderdeel van de 18e eeuws interieur van de Groene kamer in het Museum Vlaardingen.

Het doek is opgespannen op een houten spanraam. Het doek is in het verleden gedoubleerd met was/hars mengsel.

Over het gehele oppervlak bevonden zich storende witte vlekken van diverse grootte en vormen. De witte vlekken bevonden zich op het oppervlak van de schildering en zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een chemische reactie van de pigmenten en het bindmiddel die bij de laatste restauratie toegepast zijn. Vanwege de witte waas op het oppervlak van de verflaag waren de oude retouches en overschilderingen niet of nauwelijks zichtbaar. Pas tijdens de behandeling (restauratie) zijn veel oude verkleurde retouches en overschilderingen tevoorschijn gekomen. In het midden van de schildering bevindt zich een zone van ca. één meter breed, waar de verflaag zeer ernstig beschadigd is. Er bevinden zich veel kleine lacunes die zijn in het verleden overgeschilderd zonder dat ze opgevuld zijn. Op de grotere beschadigingen bevinden zich oude stopsels.

Restauratie van wandkunst gemeente Hengelo

Geschreven door Manager | Dinsdag, 05 November 2013 09:51

Restauratie van binnen- en buitenwandkunst voor de gemeente Hengelo

Zowel buiten als binnenin het gemeentehuis te Hengelo bevindt zich kunst.
Binnen gaat het om een wand volledig met beeldhouwwerk versierd, terwijl buiten reliëfs de muren verfraaien.

Buitenwandkunst
Buiten werd er door de kunstenaar gebruik gemaakt van de hiervoor speciaal geplaatste bakstenen die voorzien werden van een coating met glazuur. de gekleurde en geglazuurde bakstenen vormen zo hun tekening.
Spijtig genoeg werd deze buitenkunst slachtoffer van vandalisme, hierbij werden de geglazuurde bakstenen beschadigd en beschreven met tekst.

Om dit relief te behandelen werden alle losse stukjes glazuur geconsolideerd alvorens er over gegaan werd tot de reiniging van het geheel. Het reinigen gebeurde op verschillende manier en werd er onder meer gebruik gemaakt van het droog reinigen met een museumstofzuiger, waarna deze ook gereinigd kon worden met het stoomapparaat.

Plaatselijk werden de beschreven stenen gereinigd met een sterker oplosmiddel en scalpel om ook de laatste resten, die diep in de
poriën van de baksteen dringen, te verwijderen. Ontbrekende delen en glazuur werden opnieuw gereconstrueerd. Ook de voegen van het metselwerk werden bijgewerkt waar het nodig was.


Restauratie van "Schepen op de rede van Veere"

Geschreven door Manager | Dinsdag, 10 Maart 2015 15:16

Schepen op de rede van Veere 1651

 

Philips van Macheren
Olieverf op doek, 173 x 300 cm

scherp
Het schilderij voor de restauratie

 

Aan dit grote schilderij is in het verleden al veel verspijkerd. Zo is het doek gedoubleerd, dat wil zeggen dat er tegen de originele drager een extra doek geplakt is, in dit geval met een was-harslijm. Bij het doubleren van het schilderij zijn de originele spanranden afgesneden.

Uit het doek waren ook verschillende stukken gesneden. Deze uitgesneden delen waren vervangen door nieuwe stukken doek en opgevuld. De verflaag was sterk verpoetst waardoor veel details verloren zijn gegaan en sommige kleine bootjes zeer vaag geworden waren. Over het hele schilderij waren oude retouches en overschilderingen te zien.

Onregelmatige uitgesneden stuk aan de linkerkant
(de diameter van het witte kader is 24 cm).

 

In de luchtpartij bevonden zich bovendien sleetse plekken, waardoor de bruine grondering zichtbaar was.

Verder was de vernislaag vergeeld. De laag was dik en onregelmatig opgebracht en vertoonde druipsporen. Bovendien was het werk vuil geworden.

Na het verwijderen van het oppervlaktevuil is het vernis afgenomen met een oplossing van ethanol en iso-octaan. De jongste retouches en overschilderingen lieten zich goed verwijderen. Hieronder bevonden zich echter oudere retouches en overschilderingen die krimpscheuren vertoonden, en die niet oplosten. Er zijn tevergeefs testen uitgevoerd met verschillende oplosmiddelen. Slechts één mengsel (isopropanol – ammoniak 1:1) gaf enig resultaat. Daarmee werden de oudere overschilderingen gedeeltelijk weggehaald.

Verwijderen van vernis en retouches


Hierdoor kwamen op meerdere plaatsen nog meer oude vullingen en reparaties tevoorschijn. Sommige vullingen zijn mechanisch verdund, andere zijn helemaal verwijderd met behulp van scalpel.

Veere 2 na
voor restauratie oude stopsel nieuwe stopsel na retoucheren


Daarna zijn de lacunes opgevuld met een vulmiddel op basis van gelatine en kaolien.

Vervolgens is er een laagje damar vernis aangebracht. Deze tussenlaag vormt een buffer die de nieuwe ingrepen aan het schilderij scheidt van de originele verflaag. Vervolgens is het schilderij geretoucheerd. De rechthoekige lacune in de haven van Veere werd geretoucheerd met behulp van schetsen van schepen en van een oude tekening van de toren van Veere.

Anderen bekeken ook: Alles bekijken

Restauratie van het plafondschilderij van de Groene kamer in het Museum Vlaardingen

lees artikel

Restauratie van wandkunst gemeente Hengelo

lees artikel

Restauratie van "Schepen op de rede van Veere"

lees artikel