Restauratie Lijsten Mesdag

Geschreven door Manager | Dinsdag, 05 November 2013 11:38

Museum Vlaardingen - schilderijlijst

 

Bij het restaureren, conserveren en onderhouden van een schilderijlijst kunnen verscheidene overwegingen een rol spelen.

Esthetisch


Voor Museum Vlaardingen restaureert Art Conservation een belangrijk collectiestuk, namelijk een groot schilderij van de beroemde Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag, getiteld ‘Rustige Zee’.
Ook de originele lijst
van dit prachtstuk is opgenomen in het restauratieplan.

Doordat Mesdag (bijna) altijd zijn eigen lijsten uitkoos, heeft ook de lijst een (kunst)historische waarde.
De restauratie van de lijst is voornamelijk esthetisch, de lijst is constructief namelijk in redelijke staat.
Lacunes worden gevuld, ornamenten worden hersteld en de vergelding wordt bijgewerkt.
Een veelvoorkomend probleem met vergulde lijsten is dat de vergulding zijn glans verliest.

In het verleden probeerde men dit bij te werken met een bronsvergulding, wat het probleem voor ons vandaag de dag alleen maar verergerd heeft.
In dit specifieke geval is de restaurator watervergulding tegengekomen.
Onvoorziene omstandigheden zorgen soms voor een kleine vertraging, omdat er dan gekozen moet worden voor een andere aanpak.
De restauratie is op het moment van schrijven nog niet afgerond.
Afbeelding 1: vlnr afgebroken ornament, mal van ornament en detailfoto van aangevuld ornament. 

Constructie


Bij de twee lijsten van de familieportretten zijn er andere beweegredenen om tot restauratie over te gaan.
De constructie van de lijsten was zodanig verslechterd dat het schadelijk dreigde te worden voor de schilderijen.

De portretten hingen niet meer stabiel in de lijst met het gevaar dat de portretten uit hun lijst zouden vallen.

De restauratie is dan ook gericht op het stabiliseren van de lijsten.
De kieren in de hoeken worden gevuld en verstevigd waarna de portretten opnieuw geplaatst in hun lijst worden, eventueel met behulp van extra latjes ter versteviging.Afbeelding 2: vlnr detail van lijst voor behandeling en detail van lijst na behandeling.