Restauratie Lijsten Mesdag

Geschreven door Manager | Dinsdag, 05 November 2013 11:38

Museum Vlaardingen - schilderijlijst

 

Bij het restaureren, conserveren en onderhouden van een schilderijlijst kunnen verscheidene overwegingen een rol spelen.

Esthetisch


Voor Museum Vlaardingen restaureert Art Conservation een belangrijk collectiestuk, namelijk een groot schilderij van de beroemde Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag, getiteld ‘Rustige Zee’.
Ook de originele lijst
van dit prachtstuk is opgenomen in het restauratieplan.

Doordat Mesdag (bijna) altijd zijn eigen lijsten uitkoos, heeft ook de lijst een (kunst)historische waarde.
De restauratie van de lijst is voornamelijk esthetisch, de lijst is constructief namelijk in redelijke staat.
Lacunes worden gevuld, ornamenten worden hersteld en de vergelding wordt bijgewerkt.
Een veelvoorkomend probleem met vergulde lijsten is dat de vergulding zijn glans verliest.

In het verleden probeerde men dit bij te werken met een bronsvergulding, wat het probleem voor ons vandaag de dag alleen maar verergerd heeft.
In dit specifieke geval is de restaurator watervergulding tegengekomen.
Onvoorziene omstandigheden zorgen soms voor een kleine vertraging, omdat er dan gekozen moet worden voor een andere aanpak.
De restauratie is op het moment van schrijven nog niet afgerond.
Afbeelding 1: vlnr afgebroken ornament, mal van ornament en detailfoto van aangevuld ornament. 

Constructie


Bij de twee lijsten van de familieportretten zijn er andere beweegredenen om tot restauratie over te gaan.
De constructie van de lijsten was zodanig verslechterd dat het schadelijk dreigde te worden voor de schilderijen.

De portretten hingen niet meer stabiel in de lijst met het gevaar dat de portretten uit hun lijst zouden vallen.

De restauratie is dan ook gericht op het stabiliseren van de lijsten.
De kieren in de hoeken worden gevuld en verstevigd waarna de portretten opnieuw geplaatst in hun lijst worden, eventueel met behulp van extra latjes ter versteviging.Afbeelding 2: vlnr detail van lijst voor behandeling en detail van lijst na behandeling.

Restauratie van wandkunst gemeente Hengelo

Geschreven door Manager | Dinsdag, 05 November 2013 09:51

Restauratie van binnen- en buitenwandkunst voor de gemeente Hengelo

Zowel buiten als binnenin het gemeentehuis te Hengelo bevindt zich kunst.
Binnen gaat het om een wand volledig met beeldhouwwerk versierd, terwijl buiten reliëfs de muren verfraaien.

Buitenwandkunst
Buiten werd er door de kunstenaar gebruik gemaakt van de hiervoor speciaal geplaatste bakstenen die voorzien werden van een coating met glazuur. de gekleurde en geglazuurde bakstenen vormen zo hun tekening.
Spijtig genoeg werd deze buitenkunst slachtoffer van vandalisme, hierbij werden de geglazuurde bakstenen beschadigd en beschreven met tekst.

Om dit relief te behandelen werden alle losse stukjes glazuur geconsolideerd alvorens er over gegaan werd tot de reiniging van het geheel. Het reinigen gebeurde op verschillende manier en werd er onder meer gebruik gemaakt van het droog reinigen met een museumstofzuiger, waarna deze ook gereinigd kon worden met het stoomapparaat.

Plaatselijk werden de beschreven stenen gereinigd met een sterker oplosmiddel en scalpel om ook de laatste resten, die diep in de
poriën van de baksteen dringen, te verwijderen. Ontbrekende delen en glazuur werden opnieuw gereconstrueerd. Ook de voegen van het metselwerk werden bijgewerkt waar het nodig was.


Restauratie van "Schepen op de rede van Veere"

Geschreven door Manager | Dinsdag, 10 Maart 2015 15:16

Schepen op de rede van Veere 1651

 

Philips van Macheren
Olieverf op doek, 173 x 300 cm

scherp
Het schilderij voor de restauratie

 

Aan dit grote schilderij is in het verleden al veel verspijkerd. Zo is het doek gedoubleerd, dat wil zeggen dat er tegen de originele drager een extra doek geplakt is, in dit geval met een was-harslijm. Bij het doubleren van het schilderij zijn de originele spanranden afgesneden.

Uit het doek waren ook verschillende stukken gesneden. Deze uitgesneden delen waren vervangen door nieuwe stukken doek en opgevuld. De verflaag was sterk verpoetst waardoor veel details verloren zijn gegaan en sommige kleine bootjes zeer vaag geworden waren. Over het hele schilderij waren oude retouches en overschilderingen te zien.

Onregelmatige uitgesneden stuk aan de linkerkant
(de diameter van het witte kader is 24 cm).

 

In de luchtpartij bevonden zich bovendien sleetse plekken, waardoor de bruine grondering zichtbaar was.

Verder was de vernislaag vergeeld. De laag was dik en onregelmatig opgebracht en vertoonde druipsporen. Bovendien was het werk vuil geworden.

Na het verwijderen van het oppervlaktevuil is het vernis afgenomen met een oplossing van ethanol en iso-octaan. De jongste retouches en overschilderingen lieten zich goed verwijderen. Hieronder bevonden zich echter oudere retouches en overschilderingen die krimpscheuren vertoonden, en die niet oplosten. Er zijn tevergeefs testen uitgevoerd met verschillende oplosmiddelen. Slechts één mengsel (isopropanol – ammoniak 1:1) gaf enig resultaat. Daarmee werden de oudere overschilderingen gedeeltelijk weggehaald.

Verwijderen van vernis en retouches


Hierdoor kwamen op meerdere plaatsen nog meer oude vullingen en reparaties tevoorschijn. Sommige vullingen zijn mechanisch verdund, andere zijn helemaal verwijderd met behulp van scalpel.

Veere 2 na
voor restauratie oude stopsel nieuwe stopsel na retoucheren


Daarna zijn de lacunes opgevuld met een vulmiddel op basis van gelatine en kaolien.

Vervolgens is er een laagje damar vernis aangebracht. Deze tussenlaag vormt een buffer die de nieuwe ingrepen aan het schilderij scheidt van de originele verflaag. Vervolgens is het schilderij geretoucheerd. De rechthoekige lacune in de haven van Veere werd geretoucheerd met behulp van schetsen van schepen en van een oude tekening van de toren van Veere.

Anderen bekeken ook: Alles bekijken

Restauratie Lijsten Mesdag

lees artikel

Restauratie van wandkunst gemeente Hengelo

lees artikel

Restauratie van "Schepen op de rede van Veere"

lees artikel