Nieuwsbrief augustus 2013

Geschreven door Manager | Maandag, 21 Oktober 2013 12:39

Al meerdere jaren is Art Conservation Europe niet meer alleen een papierrestauratieatelier. In de loop der tijd zijn we uitgegroeid tot het grootste multidisciplinaire restauratieatelier van Nederland. Hiervoor hebben we restauratoren van verschillende disciplines aangetrokken waardoor het voor ons mogelijk is om ook de grotere projecten aan te pakken. Zo hebben we recent bijvoorbeeld een groot keramisch tegeltableau van Bouke IJlstra volledige gedemonteerd, gerestaureerd en opnieuw gemonteerd. Ook de tegeltableaus van de Westlandbruggen waren aan renovatie toe. Bij deze klus was het niet alleen nodig om de tegels te restaureren. Daar niet voor alle bruggen de nodige tegels aanwezig waren, moesten er tevens enkele opnieuw gemaakt, afgebakken en geglazuurd worden.

 

Restauratie van de tegeltableaus in het Westland.

Art Conservation Europe zit volop in de restauratie van enkele tegeltableaus voor de Provincie Zuid Holland. Deze tableaus bevinden zich op diverse bruggen in het Westland, zijnde de  Vlotvaartbrug, Arendsduinbrug en de Musschenheulbrug.

De tegeltableaus bestaan uit diverse kleine tegeltjes waarop de namen van de bruggen staan vermeld alsook het bouwjaar: 1929, en zijn verder gedecoreerd met onder andere bloemen en vogels.

In de loop der jaren zijn de tegels sterk beschadigd door vocht, zouten en vuil, waardoor er bij sommige niets meer van de afbeelding is overgebleven. Wanneer er vocht in het materiaal trekt kan dit zeer schadelijk zijn daar de massa van het vocht toeneemt als het vriest. Hierdoor ontstaan er scheurtjes in het materiaal die in de loop der tijd steeds groter worden totdat er delen afbreken of de toplaag verpulverd. Vocht veroorzaakt/activeert ook zouten in het materiaal die kunnen gaan kristalliseren en migreren naar de oppervlakte wat tevens scheurtjes en lacunes veroorzaakt. Hier komt bij dat door het vuil de kleuren van de tegels sterk waren verdonkerd. Deze scheurtjes, lacunes en donkere plekken waren zo beeldbepalend, dat de provincie tot het besluit is gekomen om de tableaus te laten restaureren.


Foto: Na demontage tegeltableau Arendsduinbrug


De tableaus zijn gedemonteerd en daarna naar het atelier van Art Conservation gebracht.  Daar heeft de steenrestaurator, Karolina Jedlinska, de metselrestanten verwijderd waarna de tegels gespoeld werden in een waterbad van gedemineraliseerde water om de zouten en het los zittend vuil te verwijderen. Hierna zijn de tegels gedroogd, geconsolideerd - wat noodzakelijk was gezien de zwakte van het materiaal - en uiteindelijk gerestaureerd.

Foto: een van de tegels voor- en na restauratie.

 

Na deze behandelingen worden de tegeltableaus weer in elkaar gezet. Bij twee tableaus is het getal 2012 toegevoegd, het jaar waarin de restauratie startte. Zoals eerder vermeld is het bij dit project niet alleen bij restauratie gebleven, maar dienden er ook enkele tegels nieuw gemaakt te worden. van één tableau een duplicaat gemaakt vanwege de slechte conditie. Voor de Musschenheulbrug is tevens een nieuw tableau ontworpen en vervaardigd, gebasseerd op de tableaus van de andere bruggen.  Hierna kunnen alle tableaus weer worden teruggeplaatst in de bruggen.

Foto: Terugplaatsing tableau Arendsduinbrug