Nieuwsbrief augustus 2013

Geschreven door Manager | Maandag, 21 Oktober 2013 12:39

Al meerdere jaren is Art Conservation Europe niet meer alleen een papierrestauratieatelier. In de loop der tijd zijn we uitgegroeid tot het grootste multidisciplinaire restauratieatelier van Nederland. Hiervoor hebben we restauratoren van verschillende disciplines aangetrokken waardoor het voor ons mogelijk is om ook de grotere projecten aan te pakken. Zo hebben we recent bijvoorbeeld een groot keramisch tegeltableau van Bouke IJlstra volledige gedemonteerd, gerestaureerd en opnieuw gemonteerd. Ook de tegeltableaus van de Westlandbruggen waren aan renovatie toe. Bij deze klus was het niet alleen nodig om de tegels te restaureren. Daar niet voor alle bruggen de nodige tegels aanwezig waren, moesten er tevens enkele opnieuw gemaakt, afgebakken en geglazuurd worden.

 

Restauratie van de tegeltableaus in het Westland.

Art Conservation Europe zit volop in de restauratie van enkele tegeltableaus voor de Provincie Zuid Holland. Deze tableaus bevinden zich op diverse bruggen in het Westland, zijnde de  Vlotvaartbrug, Arendsduinbrug en de Musschenheulbrug.

De tegeltableaus bestaan uit diverse kleine tegeltjes waarop de namen van de bruggen staan vermeld alsook het bouwjaar: 1929, en zijn verder gedecoreerd met onder andere bloemen en vogels.

In de loop der jaren zijn de tegels sterk beschadigd door vocht, zouten en vuil, waardoor er bij sommige niets meer van de afbeelding is overgebleven. Wanneer er vocht in het materiaal trekt kan dit zeer schadelijk zijn daar de massa van het vocht toeneemt als het vriest. Hierdoor ontstaan er scheurtjes in het materiaal die in de loop der tijd steeds groter worden totdat er delen afbreken of de toplaag verpulverd. Vocht veroorzaakt/activeert ook zouten in het materiaal die kunnen gaan kristalliseren en migreren naar de oppervlakte wat tevens scheurtjes en lacunes veroorzaakt. Hier komt bij dat door het vuil de kleuren van de tegels sterk waren verdonkerd. Deze scheurtjes, lacunes en donkere plekken waren zo beeldbepalend, dat de provincie tot het besluit is gekomen om de tableaus te laten restaureren.


Foto: Na demontage tegeltableau Arendsduinbrug


De tableaus zijn gedemonteerd en daarna naar het atelier van Art Conservation gebracht.  Daar heeft de steenrestaurator, Karolina Jedlinska, de metselrestanten verwijderd waarna de tegels gespoeld werden in een waterbad van gedemineraliseerde water om de zouten en het los zittend vuil te verwijderen. Hierna zijn de tegels gedroogd, geconsolideerd - wat noodzakelijk was gezien de zwakte van het materiaal - en uiteindelijk gerestaureerd.

Foto: een van de tegels voor- en na restauratie.

 

Na deze behandelingen worden de tegeltableaus weer in elkaar gezet. Bij twee tableaus is het getal 2012 toegevoegd, het jaar waarin de restauratie startte. Zoals eerder vermeld is het bij dit project niet alleen bij restauratie gebleven, maar dienden er ook enkele tegels nieuw gemaakt te worden. van één tableau een duplicaat gemaakt vanwege de slechte conditie. Voor de Musschenheulbrug is tevens een nieuw tableau ontworpen en vervaardigd, gebasseerd op de tableaus van de andere bruggen.  Hierna kunnen alle tableaus weer worden teruggeplaatst in de bruggen.

Foto: Terugplaatsing tableau Arendsduinbrug

Nieuwsbrief (december 2012)

Geschreven door Administrator | Maandag, 28 Oktober 2013 05:03

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012

 

Nieuwe disciplines!

 

Art Conservation staat al jaren bekend als een multidisciplinair en innovatief restauratie - en conserveringsbedrijf. Wij zijn er dan ook erg trots op u op de hoogte te kunnen stellen van het feit dat u, naast schilderijen, papier en steen nu ook voor metaal – en textielrestauratie bij ons terecht kunt, alsmede voor restauratie van archeologische objecten.

Metaalrestauratie voert verder dan alleen brons en metalen objecten. U kunt ook denken aan goud, zilver en bijvoorbeeld tin. Naast sculpturen kunt u nu ook terecht bij Art Conservation voor het laten restaureren van bijvoorbeeld sieraden.

Ook op het gebied van textielrestauratie kan Art Conservation u van dienst zijn. Hierbij kunt u denken aan vlaggen, vaandels, kostuums, wandtapijten enz.

 

Herplaatsing grootste keramisch wandobject van Nederland.

Onlangs is de herplaatsing het grootste keramische wandobject van Nederland voltooid. Het werk ‘De Oerwereld van het dier ten opzichte van de synthetische wereld’ van kunstenaar Dick Elfers (1910-1990), oftewel De Gevelkat in de volksmond, werd van een oud Shell kantoor in Pernis verplaatst naar een nieuw gebouw van de deelgemeente Hoogvliet.

Het 25 ton wegende werk is een bijzonder stuk te noemen in het totale oeuvre uit de wederopbouw en is door de samenwerking van 16 verschillende partijen van de sloophamer gered.  Art Conservation heeft de demontage, het transport en montage van begin tot einde begeleid en heeft al enige restauratiewerkzaamheden aan het object uitgevoerd. In 2013 wordt de laatste hand gelegd aan dit bijzondere object.

Uiteraard is Art Conservation er trots op deel te hebben uitgemaakt van dit grootse project.

 

Art Conservation steunt Stichting Bio.

 

Art Conservation draag het Stichting Bio een warm hart toe en is nu officieel sponsor van het welbekende Bio vakantieoord. Hier kunnen gezinnen met gehandicapte kinderen van een onbezorgde vakantie genieten. Naast de vakantiewoningen biedt de stichting therapeutisch paardrijden aan voor kinderen met een handicap en steunt ze wetenschappelijk onderzoek.

Regiodag Kunst in de Openbare Ruimte Assen succes.

Op donderdag 29 november organiseerde Art Conservation weer een regiodag Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR), ditmaal in Assen. Deze dag werd goed bezocht door gemeenten en verschillende erfgoedinstellingen. Het ging vooral over het onderhoud van KIOR en het beveiligen van bronzen beelden. Een van de belangrijkste bevindingen van de dag was dat goed onderhoud aan kunstwerken hoge restauratiekosten voorkomt. Art Conservation doet het onderhoud van KIOR voor een flink aantal gemeenten in Nederland en benaderd dit soort werk ook vanuit de restauratietechniek. Vandaar dat medewerkers van Art Conservation bijvoorbeeld niet met een hogedrukreiniger aan de slag gaan maar met een stoomapparaat beelden reinigen. M arjolijn van der Meijden van het CBK Rotterdam hield een interessante lezing over het herplaatsen van een groot kunstwerk van Hans Ittman. In plaats van steeds nieuwe opdrachten te geven voor kunst in de openbare ruimte, kan een gemeente ook kijken binnen de bestaande collectie. Voor een uittreksel van de lezingen van deze dag kunt u contact met ons opnemen.

 

Beveiligingssystemen brons

Ook de diefstal van bronzen sculpturen kwam deze dag aan de orde. Veel gemeenten en instellingen hebben daarmee te kampen. Dochteronderneming Art Salvage presenteerde onlangs SCALP®: een beveiligingssysteem voor bronzen beelden waarbij de dief wordt afgeschrikt voordat er schade wordt toegebracht aan het beeld. De meest beveiligingen op dit moment zijn erop gericht om de diefstal te vertragen of om het brons weer terug te vinden. Vaak is het beeld dan al zwaar beschadigd en zit men met torenhoge restauratiekosten.

Bij SCALP wordt een alarmsysteem in de sokkel gebouwd, waardoor het beeld niet wordt beschadigd. Bij een poging tot diefstal krijgt te dief een alarmsignaal van 110 dB te verduren en worden er direct sms berichten verstuurd aan een meldkamer en aan omwonenden van het beeld. Hierdoor heeft het systeem ook een sociaal karakter; men zal extra alert zijn en zich meer betrokken voelen met de kunstwerken in de openbare ruimte.

Het systeem kan nog worden gecombineerd met LED spotjes die gaan knipperen op het moment van alarm. Voor meer informatie kijkt u op www.artsalvage.nl

Regiodag Kunst in de Openbare Ruimte Assen succes.

Op donderdag 29 november organiseerde Art Conservation weer een regiodag Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR), ditmaal in Assen. Deze dag werd goed bezocht door gemeenten en verschillende erfgoedinstellingen. Het ging vooral over het onderhoud van KIOR en het beveiligen van bronzen beelden. Een van de belangrijkste bevindingen van de dag was dat goed onderhoud aan kunstwerken hoge restauratiekosten voorkomt. Art Conservation doet het onderhoud van KIOR voor een flink aantal gemeenten in Nederland en benaderd dit soort werk ook vanuit de restauratietechniek. Vandaar dat medewerkers van Art Conservation bijvoorbeeld niet met een hogedrukreiniger aan de slag gaan maar met een stoomapparaat beelden reinigen. M arjolijn van der Meijden van het CBK Rotterdam hield een interessante lezing over het herplaatsen van een groot kunstwerk van Hans Ittman. In plaats van steeds nieuwe opdrachten te geven voor kunst in de openbare ruimte, kan een gemeente ook kijken binnen de bestaande collectie. Voor een uittreksel van de lezingen van deze dag kunt u contact met ons opnemen.

Beveiligingssystemen brons

Ook de diefstal van bronzen sculpturen kwam deze dag aan de orde. Veel gemeenten en instellingen hebben daarmee te kampen. Dochteronderneming Art Salvage presenteerde onlangs SCALP®: een beveiligingssysteem voor bronzen beelden waarbij de dief wordt afgeschrikt voordat er schade wordt toegebracht aan het beeld. De meest beveiligingen op dit moment zijn erop gericht om de diefstal te vertragen of om het brons weer terug te vinden. Vaak is het beeld dan al zwaar beschadigd en zit men met torenhoge restauratiekosten.

Bij SCALP wordt een alarmsysteem in de sokkel gebouwd, waardoor het beeld niet wordt beschadigd. Bij een poging tot diefstal krijgt te dief een alarmsignaal van 110 dB te verduren en worden er direct sms berichten verstuurd aan een meldkamer en aan omwonenden van het beeld. Hierdoor heeft het systeem ook een sociaal karakter; men zal extra alert zijn en zich meer betrokken voelen met de kunstwerken in de openbare ruimte.

Het systeem kan nog worden gecombineerd met LED spotjes die gaan knipperen op het moment van alarm. Voor meer informatie kijkt u op www.artsalvage.nl

Nieuwsbrief april 2013

Geschreven door Manager | Maandag, 15 April 2013 09:24

Welkom op onze nieuwe website!

Met trots presenteren wij onze nieuwe website. Hierop vindt u alle informatie over onze verschillende disciplines, projecten en informatiedagen die wij organiseren. Volg ons ook op twitter en facebook!

Art Conservation beantwoord uw vragen online!

 Art Conservation is een multidisciplinair restauratieatelier met restauratoren uit binnen- en buitenland. Binnen ons atelier wordt de kennis van de verschillende vakgebieden gebundeld en gedeeld. Bij elke weloverwogen ingreep aan een kunstwerk staat de integriteit van de materie, maar ook de reversibiliteit van deze ingreep centraal. Dit zorgt ervoor dat Art Conservation reeds een ruime ervaring heeft met projecten voor zowel musea, bedrijven, overheden en particulieren.

Vanaf nu is het mogelijk om vragen over kunstwerken, restauraties, schades en andere zaken te stellen op onze Facebook pagina: www.facebook.com/ArtConservationEurope. De restauratoren hebben verscheidene achtergronden en opleidingen. Door deze diversiteit kunnen hopelijk op al uw vragen antwoord geven.

Indien u over een object specifieke vragen heeft kunt u ons natuurlijk telefonisch of per email benaderen.

 Verwijdering en opslag mozaïek van 140 m2. 

Onlangs hebben de restauratoren van Art Conservation een mozaïek van Daan Wildschut van de muur van het Martinushof verwijderd. Het Martinushof wordt op dit moment verbouwd, na de verbouwing zal het mozaïek worden teruggeplaatst. Het kunstwerk is in totaal 140 m2 en bestaat uit allemaal kleine glazen tegeltjes. Na de verwijdering is het mozaïek opgeslagen in één van onze depots.

 

Art Salvage dag Bio Vakantieoord.

 

Op donderdag 21 maart organiseerde Art Salvage, het dochterbedrijf van Art Conservation, de Art Salvage dag in Arnhem. De dag bestond uit twee delen, waarbij er in de ochtend de nadruk lag op Collectie Hulpverlening, conservering en calamiteiten binnen de erfgoedsector. Tevens werden de resultaten van het onderzoek naar kiemgetal metingen tijdens het ochtendprogramma gepresenteerd.  In de middag is er uitgebreid gesproken over het onderhoud en beveiligen van kunstwerken in de openbare ruimte. Hier zat ook een praktijkoefening aan verbonden. De dag werd door een divers publiek bezocht, zoals gemeenten, bedrijven en musea. Voor een uittreksel van de lezingen van deze dag kunt u contact met ons opnemen.

De dag vond plaats op het Bio Vakantieoord in Arnhem. Art Conservation draagt Stichting Bio een warm hart toe en is nu officieel sponsor van het welbekende Bio Vakantieoord. Hier kunnen gezinnen met gehandicapte kinderen van een onbezorgde vakantie genieten. Naast de vakantiewoningen biedt de stichting therapeutisch paardrijden aan voor kinderen met een handicap en steunt ze wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de Art Salvage dag heeft Art Conservation de kunstwerken op het Vakantieoord kosteloos gereinigd. Daarnaast ontving de stichting een groot deel van de deelnemerskosten van deze dag.

 

 

Art Handling

Wij transporteren sinds kort al uw objecten - van postzegels tot reusachtige sculpturen -  nationaal en internationaal. Al onze vrachtwagens zijn  luchtgeveerd, brand beveiligd, bewaakt met een inbraakalarm én te volgen via een track and trace systeem. 

 

Elk object is uniek en daarom zetten wij gespecialiseerde professionals in, bij ieder kunsttransport is er een restaurator aanwezig met kennis op het gebied van beheer & behoud. Dit is tegen hetzelfde tarief als een art handler. De restaurator maakt voor en na ieder transport een conditierapport op en zorgt ervoor dat de werken op een verantwoorde manier op zaal of in depot komen.

Anderen bekeken ook: Alles bekijken

Nieuwsbrief augustus 2013

lees artikel

Nieuwsbrief (december 2012)

lees artikel

Nieuwsbrief april 2013

lees artikel