Calamiteitenservice (brand, schimmel, storm, wateroverlast etc.)

Wanneer zich een noodsituatie voordoet – denk maar aan een overstroming, brand, schimmelexplosie of stormschade – moet er snel, en daadkrachtig en deskundig worden opgetreden om uw objecten veilig te stellen. Bij schade aan voorwerpen kan Art Conservation deze reinigen of restaureren om de schade in de mate van het mogelijke te beperken of omkeren.
Via ons zusterbedrijf Art Salvage kunnen wij nog meer dienstverleningen aanbieden bij calamiteiten.
Onze deskundige Art Salvage-medewerkers stellen uw objecten ter plekke veilig en dragen er zorg voor dat de collectie niet (verder) wordt beschadigd. Samen bepalen we dan waar de collectie naartoe wordt gebracht voor veiligstelling en/of eventuele verdere behandelingen.
Bij een noodgeval komen steeds de volgende drie stappen aan bod, die Art Salvage allemaal voor u kan uitvoeren:
  1. Bereddering: de aangetaste objecten worden veilig gesteld om verdere schade te voorkomen.
  2. Inventarisatie: de objecten worden opgenomen in een conditieverslag en er wordt een behandelingsplan uitgewerkt.
  3. Reconditionering: de objecten worden in de mate van het mogelijke teruggebracht naar hun originele staat voor de aantasting. In deze fase kan er gereinigd, gerepareerd of gerestaureerd worden.
Wij kunnen u op de volgende gebieden een uitstekende behandeling aanbieden:
  • Transport
  • Vriesveem
  • Vriesdrogen
  • Hulpmiddelen voor het verhelpen van een calamiteit
  • Gammadoorstraling
  • Waterkeringen
  • ….
Art Salvage staat je ook bij door middel van onze calamiteitenovereenkomsten met 24-uur dienstverlening!

Bij het aangaan van dit abonnement, garandeert Art Salvage de beste zorg voor uw collectie bij een noodgeval en staan we onmiddellijk klaar om de objecten veilig te stellen!

Art Salvage biedt een breed gamma aan diensten en producten aan om de mogelijke risico’s die eigen zijn aan het beheer van een collectie te voorkomen of minimaliseren.

Zo kan u bij ons terecht voor beveiligingssystemen van objecten, preventieve conservering die de toekomstige bewaring veilig stellen, calamiteitendienstverleningen (aangeboden op verschillende niveau’s), CHV-kits, IPM- en kiemgetalmetingen, het opstellen van collectienoodplannen en risicoanalyses,…

Vanwege het unieke karakter van elke verzameling, zorgen wij steeds voor een gepersonaliseerde aanpak. Mocht u dus een vraag hebben waarover u geen informatie terugvindt, twijfel dan niet om ons te contacteren. We werken graag een plan op maat uit en zoeken samen naar een oplossing voor elk probleem.