Conditierapportering

Het voorkomen en beperken van schade is een permanent aandachtspunt tijdens het omgaan met erfgoedobjecten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het conditierapport. Dit is een verslag van de toestand waarin een object zich bevindt op een welbepaald moment. De schade wordt geïdentificeerd met oog voor lichte beschadigingen, fragiele onderdelen en opvallende kenmerken. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een daglichtlamp, ultraviolet-fluorescentie of een microscoop. Het rapport wordt steeds vergezeld door fotografische (detail)opnamen en tekeningen. Aan de hand van de conditierapportering kan een eventuele waardevermindering van het object worden afgeleid en kan er besloten worden of er een behandeling nodig is om het object in zijn volle glorie te herstellen.

Meestal wordt een conditierapport gemaakt voor en na een transport of bij een bruikleen. In een ideale situatie moet dit op geregelde tijdstippen geverifieerd en, indien nodig, geactualiseerd worden.

Voor het schrijven van een conditierapport wordt het aangeraden om de hulp in te zetten van een gespecialiseerde conservator-restaurator. Zeker wanneer het gaat om complexere zaken zoals schade met een behandelingsvoorstel als gevolg. Art Conservation kan u hierbij helpen!

Zowel particulieren als organisaties die behoefte hebben aan een onafhankelijke conditierapportering van hun objecten of collecties kunnen ons inschakelen. Art Conservation heeft een jarenlange ervaring met het uiteenzetten van schaderapporten en de besluitvorming tot een conserverings- of restauratievoorstel.