Restauratie van keramiek

Art Conservation heeft de expertise in huis om uw keramische objecten te conserveren en restaureren. Keramiek is een verzamelnaam voor voorwerpen in gebakken klei en is onder te verdelen in 3 categorieën: aardewerk, steengoed en porselein. Wij restaureren uiteenlopende keramische materialen zoals faience, majolica, terracotta, porselein, archeologisch keramiek, tegels, bouwkeramiek, enzovoort. Ook voor aanverwante materialen zoals glas en mozaïeken bent u hier aan het juiste adres. Wij werken zowel in situ (denk aan bouwkeramiek) als in het atelier (sierkeramiek zoals vazen, servies, sculpturen of tegeltableaus).


Advies  

Keramiek is het gevoeligst voor schade tijdens transport en manipulatie. Elke handeling moet dus doordacht zijn. Archeologische vondsten moeten anders worden behandeld dan voorwerpen die niet uit een archeologisch milieu afkomstig zijn. In een museale context kunnen dan weer veel problemen bij keramische objecten worden vermeden door een juiste aanpak bij het manipuleren en opbergen. Art Conservation biedt advies omtrent de juiste bewaring, transport en presentatie van deze objecten.


Onderzoek

Alvorens de conservering en/of restauratie plaatsvindt, wordt er een vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestaat uit de omschrijving van de diverse materialen, de bewaringstoestand, de identificatie van de schade, de aard en de draagwijdte ervan, de evaluatie van de oorzaken van degradatie, de beschrijving van de aard en de draagwijdte van de noodzakelijke behandeling. Naast de gangbare visuele analyse, kunnen er ook andere onderzoekstechnieken aan bod komen, zoals:

 • Ultraviolet fluorescentie:
  Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is het gebruik van een UV-lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratiebehandelingen, zoals verlijmingen, aanvullingen of retouches, zichtbaar. Dit onderzoek draagt bij in de keuze om oude restauraties al dan niet te verwijderen.
 • Microscopie:
  De oppervlaktestructuur van het materiaal kan worden bestudeerd met een lichtmicroscoop. Hierbij kunnen microscheurtjes, krassen of andere opmerkelijke kenmerken in beeld worden gebracht.
 • Zoutonderzoek (kwantitatieve analyse):
  De hoeveelheid zouten in een keramisch object kan worden bepaald met behulp van een conductiviteitsmeter. Zouten kunnen schade toebrengen aan het object en een instabiliteit van de inwendige structuur of aantasting van het glazuur tot gevolg hebben. Wanneer er een groot risico blijkt te zijn, kan er gekozen worden om het object te ontzouten.


Conservering

Preventieve conservatie omvat alle maatregelen die worden getroffen om uw keramiek te vrijwaren van verder verval of verlies, zonder de objecten zelf te behandelen. Het kan hierbij gaan om maatregelen betreffende registratie, bewaren, manipuleren, verpakken, transporteren, en beveiligen van collecties, rampenplanning, tentoonstellen, enzovoort. Ons zusterbedrijf Art Salvage is hierin gespecialiseerd.

Wanneer er een minimale behandeling nodig blijkt om verdere schade of verval te verhinderen, spreken we over actieve conservering. De meest voorkomende behandelingen zijn hier het ontzouten van poreus, keramisch materiaal en het consolideren van barsten.

Art Conservation beschikt over de ruimte, materiaal en professionele restauratoren om uw keramiek zo goed mogelijk te conserveren.


Restauratie

Wanneer er een grondigere behandeling nodig blijkt om de leesbaarheid van het object te bevorderen, gaan we over naar een restauratie. De ingreep is hierbij steeds omkeerbaar. U kan bij ons terecht voor verschillende behandelingen:

 • Reinigen
 • Oude restauraties, zoals verlijmingen of retouches, verwijderen
 • Verlijmen van scherven
 • Aanvullen en retoucheren van lacunes
 • Monteren van keramisch object op andere drager, zodat in de toekomst de demontage makkelijker verloopt

Na de behandeling wordt er een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

 

Voor al uw vragen over de restauratie van keramiek, kan u steeds contact met ons opnemen, om samen de mogelijkheden te bekijken.