Restauratie van schilderijen

Art Conservation heeft een ruime ervaring op het gebied van conservering en restauratie van schilderijen: gaande van klassieke tot moderne schilderkunst. De drager van het kunstwerk kan variëren van doek en paneel tot koper. We werken zowel in situ als in het atelier.

Wij bieden de volgende services aan:

Advies | Onderzoek | Documentatie | Restauratie behandelingen | Conservering | Reconstructies en replica’s | Installatie | Art Handling | Conditie rapporten en survey


Advies

Elk schilderij is het gevoeligst voor schade tijdens het transport en de manipulatie. Elke handeling moet dus doordacht zijn. Daarnaast kunnen schilderijen op verschillende manieren bewaard of gepresenteerd worden: hangend, staand, liggend of op rol. Art Conservation biedt advies omtrent het bewarenhanterenophangen en presenteren van uw schilderij.


Onderzoek

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering en/of restauratie. Dit wordt gedaan met een microscoop of een ARTIST-camera.

  • Microscopisch onderzoek:
    In het atelier van Art Conservation worden verflagen bekeken met een stereomicroscoop waarbij heel duidelijk de verschillende lagen, al dan niet origineel, te zien zijn.
  • Ultraviolet fluorescentie:
    Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is het gebruik van een UV-lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratiebehandelingen, zoals retouches en overschilderingen, zichtbaar.
  • Infaroodreflectografie:
    Niets is wat het lijkt. Ook bij schilderijen zit er heel wat onder de oppervlakte verscholen wat zich onttrekt aan ons normale zicht. Met behulp van de multi-spectrale digitale “ARTIST” Camera kunnen overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen duidelijk gemaakt worden.


Conservering

Preventieve conservering omvat een geheel aan indirecte maatregelen en acties die gericht zijn op de omgeving van uw schilderij, met de bedoeling om schade of verlies te voorkomen en te minimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de bewaaromstandigheden van uw schilderij evalueren en – indien nodig – verbeteren. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Voor sommige schilderijen volstaat preventie niet meer. Deze kwetsbare stukken worden onder handen genomen in onze restauratieateliers. Dit noemen we actieve conservering (soms ook curatieve conservering): de behandeling van een schilderij met minimale en omkeerbare directe ingrepen om verder desintegratie tegen te gaan. Voorbeelden zijn het consolideren of verstevigen van uw schilderij.

Art Conservation beschikt over de ruimte, materiaal en professionele restauratoren om uw schilderijen zo goed mogelijk te conserveren.

Restauratie

Art Conservation werkt met gekwalificeerde restauratoren die de schilderijen in hun authenticiteit bewaren en technieken toepassen die geen schade aanrichten.

U kan bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:

Reinigen | Vernisafname | Krassen of scheuren stabiliseren | Vullingen | Oude restauraties, zoals overschilderingen en retouches, verwijderen | Ondergrond stabiliseren of versterken | Vlakken | Retoucheren van lacunes in de verflaag | Aanbrengen van een nieuwe vernislaag | Vullingen en retouches van lijsten

Ook de lijst van het schilderij kan in het restauratieplan worden opgenomen. Dit gebeurt ofwel vanuit esthetisch oogpunt of wanneer de constructie van de lijst zodanig verslechterd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij.

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Kunstenaars:

Karel Appel | Anthonie Jansz. van der Croos | Jan Frederik van Deventer | Adrian Ghenie | F. vn Gulik | Isaac Israëls | Cornelis de Jonker | J. Kuypers | J. H. Moesman | Jan van Schoonhoven | Frits Verdonk |

Ethische code: Art Conservation voert alle werkzaamheden uit volgens de ethische richtlijnen voor conservering en restauratie van cultureel erfgoed van European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations (E.C.C.O).

Voor al uw vragen over de restauratie van schilderijen, kunt u contact met ons opnemen, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.