Restauratie van moderne en hedendaagse Kunst

Art Conservation werkt aan zowel materiaal-technische, restauratie als ethische vraagstukken en hebben ervaring op het gebied van conservering en restauratie van moderne en hedendaagse kunst. Deze ervaring varieert van kunststoffen, food-art, kinetische kunst, buitensculpturen, conceptuele kunst tot mixed-media installaties.

Het behoud van moderne en hedendaagse kunst is vaak complex. Het heeft veelal grote inhoudelijke complexiteit in combinatie met een verscheidenheid aan materialen. Moderne materialen die door kunstenaars worden gebruikt, beginnen vaak al vanaf de eerste dag te verouderen, wat merkbaar kan zijn in esthetische verschijning en aantasting van hun materiële integriteit. Deze onstabiliteit maakt dat de materialen vaak een relatief korte levensduur hebben. Complexe constructies en installaties kunnen bijzondere uitdagingen zijn voor tentoonstelling, opslag en transport. Preventieve conservering is van groot belang om verouderingsverschijnselen te verminderen, bijvoorbeeld oxidatieprocessen van kunststoffen. Op basis van gespecialiseerde kennis, beroepsethische principes, interdisciplinair denken en samenwerken ontwikkelt Art Conservation conservering en restauratie concepten die recht doen aan de kunstwerken en worden gedetailleerd gedocumenteerd.

De taak van Art Conservation is om de complexiteit van de moderne en hedendaagse kunstwerken in termen van materiaal en inhoud te begrijpen en te documenteren. Daarnaast is het de taak om maatregelen te nemen met betrekking tot het behoud ervan, gericht op zowel conservering als restauratie. Art Conservation heeft als doel onderzoek, kennis en discussie op het gebied van Moderne en hedendaagse kunst te bevorderen en vergroten. We werken zowel in situ als in het atelier te Vlaardingen.

Wij bieden de volgende services aan:

Advies | Onderzoek | Documentatie | Restauratie behandelingen | Conservering | Kunstenaars interviews | Reconstructies en replica’s | Art Handling | Installatie | Installatie richtlijnen | Pre-acquisitie rapporten | Conditie rapporten en survey 


Advies

Art Conservation biedt advies op het gebied van Moderne en hedendaagse kunst voor ethische, materiaal-technische, veroudering en restauratie vraagstukken. We bieden advies op maat voor iedere specifieke casestudy. Art Conservation biedt tevens advies voor het bewaren, hanteren en presenteren van Moderne en hedendaagse kunst. 


Onderzoek

We bieden verschillende onderzoeksmethoden aan bij complexe restauratie problematieken, gericht op optisch en materiaal-technisch onderzoek. Vooraf aan de restauratie ondergaat ieder werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering en/of restauratie.

  • Microscopisch onderzoek met stereomicroscoop met de mogelijkheid van cross-sections
  • Ultraviolet Fluorescentie
  • Infraroodreflectografie
  • Actieve en passieve thermografie
  • H-RTI
  • Fotogrammetrie

Daarnaast bieden we onderzoek naar complexe vraagstukken over specifieke casestudies, gerelateerd tot veroudering van materialen, authenticiteit, installatie mogelijkheden en de intentie van de kunstenaar.

We zijn gespecialiseerd bij Art Conservation in het uitvoeren van kunstenaars interviews. Gesprekken en interviews met hedendaagse kunstenaars worden beschouwd als een essentieel onderdeel voor conservering en restauratie van Moderne en hedendaagse kunst. Het kunstenaarsinterview biedt de kans om zoveel mogelijke inhoudelijke, technische, intentionele en authentieke informatie te verzamelen over kunstwerken. Door de grote complexiteit aan materialen met diverse verouderingsprocessen, kan het kunstenaarsinterview essentiële informatie verschaffen voor de toekomst, dat kan leiden tot betere ethische verantwoordelijke besluitvormingen voor conservering en restauratie. 

Conservering

Conservering van Moderne en Hedendaagse kunstwerk bestaat vaak uit gemengde, instabiele moderne materialen, zoals plastics en nieuwe media. Art Conservation heeft veel kennis over uiteenlopende materialen en de veroudering om dit toe te passen voor behoud van Moderne en Hedendaagse kunst. Art Conservation kan adviezen verstrekken voor de meest ideale bewaaromstandigheden van objecten in depots. 


Restauratie

Art Conservation werkt met gekwalificeerdere restauratoren die de Moderne en Hedendaagse kunstwerken in hun authenticiteit bewaren en technieken toepassen die geen schade aanrichten. Reversibiliteit, authenticiteit en minimale interventie spelen daarbij een grote rol. 

U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende behandelingen:

Reinigen | Consolideren | Krassen of scheuren stabiliseren | Aanbrengen van vullingen | Retoucheren | Aanbrengen van een beschermende coating | Vervaardigen van reconstructies/ replica’s

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Kunstenaars: 

Ad Dekker | Joseph Beuys | Tom Claassen | Lucio Fontana | Guido Geelen | Folkert de Jong | John Körmeling | Joep van Lieshout | Jan van Schoonhoven | Peter Struycken | Carl Visser | André Volten

Art Conservation heeft expertise op het gebied van:

Buiten sculpturen | Conceptuele kunst | Food Art| Installatie kunst | Kinetische kunst | Kunststoffen in kunst | Land art | Minimalistische kunst | Mixed-Media | Monochrome oppervlakten

Ethische code: Art Conservation voert alle werkzaamheden uit volgens de ethische richtlijnen voor conservering en restauratie van cultureel erfgoed van European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations (E.C.C.O).

Voor al uw vragen over de restauratie van moderne en hedendaagse kunst, kunt u contact met ons opnemen, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.